Categories
Events

qwsqwam 2013

ቍስቋም 2013

SIMON G.SELASSIE
M.C. SIMON LEADS
ኣብ ወንጌል ማቴዎስ (2፥ 13 – 18) ከም እንረኽቦ፣  ንጉሥ ሄሮድስ ናይ ጐ. ኢየሱስ ክርስቶስ ምውላድ ኣሰንቢድዎ ኣብ ቤተልሔምን ከባቢኣን ንዝነበሩ ሕጻናት ክቕተሉ ምስ ኣዘዘ፣ እግዚእትነ ማርያምን ቅዱስ ዮሴፍን ንሕጻን ኢየሱስ ሒዞሞ ብመልኣኽ ከምዝተሓበሮም ናብ ምድሪ ግብጺ ተሰደዱ። ብሂል ቤተክርስትያን ከምዝዝክሮ ድማ ቍስቋም ኣብ ዚበሃል መዕረፊ ኣዕረፉ። ክርስትና ኣብ ግብጺ ምስ ኣተወ ቀዳሞት ክርስትያን ኣብዚ ቦታ ቤተክርስትያንን ገዳምን ሃኒጾም ብዕለት 6 ኅዳር ምጽንባሉ ይዝክሩ።

በዚ መሰረት ድማ ሰንበት November 24, 2013 ኣብ ቤተክርስትያና ኪዳነ ምሕረት ቶሮንቶ “መዓልቲ ስደተኛታት ኤርትራ” ተዘኪሩ ውዒሉ።  ኣብቲ  ብመሥዋዕቲ ቅዳሴ ዝጀመረ መዓልቲ ጸሎትን ኣስተንትኖን፥ ብርክት ዝበለ ሕዝቢ ተኻፊሉ። ናይቲ ዕለት መራሒ ጠቕሲ “ራሄል ብደቃ በኸየት፥ ስለዘየለዉ ድማ ምእባድ ኣበየት” (ማቴ 2፥18፤ ኤ 31፥ 15) ኰይኑ ወዓለ፥ ብእቶ ተስፋልደት ኣድኃኖም ዚቐረበ ፖስተር ድማ ስእላዊ መልእኽቱ ተመሓላሊፉ።

ድሕሪ ቅድሴ ኣብ ዝተገብረ ሰሚናር፣ ዝተፈላለየ ወረቓቕቲ ቀሪቡ።  ኃውና ስምዖን ገብረሥላሴ “ኮሚቴ ጥርዓን ስደተይናታት ኤርትራ” ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝገበሮ ፍጻሜታትን፦ ዝተኻፈሎ ኣኼባታትን፦ ምሰካፈለ፥ መንግስቲ ካናዳ ኣብ ዓመት ክንደይ ስደተኛታት ከምትቕበልን እንታይ መምዘኒንታት ከምዜድልዩን፥ ብፍላይ ድማ ኣብ ውሽጢ ካናዳ ኰይኖም ዑቕባ ንዚሓቱ ሰባት ኬጋጥሞም ዚኽእል በድሆታት ብመንጽር ኣብ ቀረባ ጊዜ ዝተኣታተወ ለውጥታትን ብናይ ኢሚግሬሽን ክኢላ ሚስተር  ስቲቭ ፎስተር ዝርዝር መብርሂ ተዋሂቡ።

ብዘይካ’ዚ ድማ ብመንእሰይ ሳሊና ሓደ ልብኻ ዝትንክፍ ናይ ሓደ ኤርትራዊ ስደተኛ ኣብ መሳገርቲ ዘሕለፎ ሕይወትን ስቅያትን ዝሕብር ጽሑፍ ትነቢቡ።  ኣስዒቡ መንእሰይ ዳዊት ድማ ብዛዕባ ናይ ብሕቲ ታሪኹን ኤርትራውያን ስደተኛታት ዘሕልፍዎ ዘለዉ ሽግርን ናብራን ኣብሪሁ።

ካብዚ ቀጺሉ ድማ ብዶ/ር ሜሪ ጆ ለዲ፥ መስራቲትን ኣካያዲትን መዕቆብ ሰደተኛታት ሮመሮ ሃውስ ተመኵሮኣ ምስ ስደተይናታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልን ገሊጻ። ኣብ ገዛውቲ እዘን ንሳ ዘመሓዳደረተን ካነዳውያን ዝኾና ስደተይናታት ክትኣቱ እንከላ፥ እሞ ንሳተን ሻህን ቍርስን ብገርህነትን ለጋስነትን ኬካፍላኣ እንከለዋ ትዕዛቦ ዝነበረት ሰላም ቅሳነትን እናመልከተት ሰብ መሰረታዊ ድልየታቱ ምስ ኣዕገበ ከመይ ዝመሰለ ሰላምን ከምዝረክብ ተረደአት። ሓንቲ ካብኣተን ውላዳ ብሓደጋ ምስ ሞታ፥ ክትበክን ዓቕላ ክተጽብብ ምስ ተመልከተት፥ ነፍስወከፍ ጓለንስተይቲ እዛ ወንጌልን ነቢይ ኤርምያስን ዝዛረቡላ “ራሄል” ኢያ፥ ኢላ ናይ ር.ሊ. ጳጳሳት ኣብ ላምፐዱዛ ዜስምዕዎ ቃላት እናጠቐሰት፥ ኣብ ሠልጢኑ ዚበሃል ክፋል ዓለም ድንጋጼን ንብዓትን ሎሚ ይተርፍ ከምዘሎ እናመከተት፥ በዞም ኣብ ባሕርን ኣብ ካልእ ዜስካሕክሕ ሓደጋ ወዲቖም ዚጠፍኡኹም ዘለዉ ደቅኹም ክትበኽዩ እንከሎኹም፥ ሓደራ ተዓጺኹም ንበይንኹም ኣይትብከዩ። ሰብ ካናዳ ደንጋጺ ኢዩ፥ ከባኽዩኹም ኢዮም፥ ንጸገምኩም ድማ መፍትሒ ኬናድዩሉ ይኽእሉ ኢዮም።” ኢላ መጸናንዒ ቃላት ኣስመዐት። ከምኡ’ውን ሚስተር ሲዛር ፓላስዮ ኣማኻሪ  ኣመሓድራ ከተማ ቶሮንቶ (ናይ ከባቢ ቤተክርስትያንና ዋርድ 17) ልቢ ዚትንክፍ ምስክርነት ገዛእ ሕይወቱ ኣስመዓና። ኣቦኡ ንካናዳ መጺኡ ከቢድ ሕማም ምስ ሓመመ ኪኣልዮ ኢሉ ካብ ዓዱ ኤኳዶር ወዲ 16 ዓመት እንከሎ መጸ። ካብኡ ኣላይ ኣኅዋቱ ኰይኑ ኵሉ ዓይነት ሥራሕ ጉልበት ኪሠርሕ ጀሚቱ እሞ፤ ሰራሕተይና ብሓፈሻ፥ ብፍላይ ድማ ካብ ወጻኢ ዝመጽእ ሰራሕተኛ ዜጋጥሞ ጸገማት ምስ ተመልከተ ከም ተርጓማይን ከም ተከላኻላይን ኰይኑ ኣብዚ ናይ ሎሚ ዘለዎ ቦታ ከምዚበጽሐ መስከአልና። ካናዳ፥ ብፍላይ ድማ  “the capital city of minorities” ኢሉ ዚጽዋዓ ቶሮንቶ ብዙሕ ዕድል ንጻዕራም ሰራሕተይና ምዃና ኣመልኪቱ፥ ዜተባብዕ ቃላት ተዛሪቡ።

ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ናይ ኤርትራውያን ስደተኛታት መደባት ናይ ገንዘብ ሓገዝ ካብ ዶክተር ኣብዱላሂ በሪህ ናይ $2,500.00ን ካብ ሚ/ር ደቪድ ካራንዛ $2,000.00ን ዝተወፈየ ቼክ ንኣባ ቪቶርዮ ቦርያ ተዋሂቡ።  ንዅሎም እቶም ብምኽሪ፥ ብገንዘብ፥ ብትምህርቲ፥ ብጕልበት፥ ብንብረት፥ ወይ ብዝተፈላለየ ካልእ መንገዲ ነዚ መደብ ከምዚዕወት ዚገበሩ፥ ኣባላት ኮሚቴ “ጥርዓን ሥደተይናታት ኤርትራ” ልባዊ ምስጋና የቕርቡ።

A MOMENT OF PRAYER DR. BERIH

PARTICIPANTS